Niks nieuws onder de zon

Een van de trends de laatste jaren is het groeiend bewustzijn omtrent ons voedsel. Biologisch, natuurlijk, eerlijk, diervriendelijk zijn begrippen die aan ons voedsel gekoppeld worden. Terecht wordt vaak gewezen op de vaak dier-onvriendelijke productiemethoden. De bio-industrie is al langer een issue. Ik vraag me af of we als mensheid werkelijk iets leren.
Ik ben een aantal uitgaves van het tijdschrift Foto uit de eind jaren zestig van de vorige eeuw aan het door bladeren. In de uitgave van december 1968 kwam ik deze foto tegen. Ook vijftig (!) jaar geleden was er al verzet tegen de grootschalige, op winst gerichte bio-industrie. Ik vind het tamelijk onthutsend dat er niet zo veel verandert in een half mensenleven.
Dat dit ook voor een langer tijdvak geldt, werd me duidelijk bij de tentoonstelling over Herculaneum in museum Het Valkhof in Nijmegen, begin 2007. Dat plaatsje werd volledig bedolven door de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Doordat het plaatse bedolven werd door as en lava, is veel geconserveerd. Uit het opgegraven materiaal komt een beeld naar voren van de toenmalige maatschappij. En waar ging het om? Macht, aanzien, geld en vrouwen. In al de eeuwen er na zijn we niet verder gekomen dan dat. In de huidige maatschappij gaat het nog steeds om macht, aanzien, materiële rijkdom, en vrouwen…
Misschien dat we nu in een tijdvak leven waarin andere waarden aan de oppervlakte gaan komen en de maatschappij-inrichting gaan bepalen. Ik hoop het van harte! De tijd zal het leren.
(De foto is van H. Koreman)

Geef een reactie