Foix

Foix is de hoofdstad van de Ariège. Simon de Montfort heeft vier maal getracht het kasteel te veroveren, maar dit is niet gelukt. De graven van Foix hebben diverse malen met succes slag geleverd met het kruisleger, maar tijdens de laatste opstand van de zuidelijke adel in 1240, hield Foix zich afzijdig.